terug naar Home

terug naar Educatief Partner

Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal Bruintje Beer maakt onderdeel uit van de Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn (SPGH). Kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen op deze zalen onder professionele begeleiding spelen.

Er wordt voortdurend gestreefd om  de kwaliteit en de deskundigheid in de peuterspeelzalen te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door veel aandacht te hebben voor taalachterstanden en voor de sociaal emotionele ontwikkeling.  Dat krijgt vorm middels het programma VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). In het kader van VVE is ook overleg en overdracht naar de basisschool om zo een goede doorgaande lijn te bevorderen. De logopedist komt regelmatig op de zaal om kinderen met een eventuele taal- of spraakachterstand te observeren en leidsters en ouders te begeleiden.

De peuterspeelzaal is gevestigd in het gebouw van onze locatie aan de Leerlooierstraat 2.