Een verbeeldende school

kleurt je toekomst!

Advertentie

Lid Raad van Toezicht

Fusie

Het filmpje op de home-pagina van onze website zegt het al: De Blenke en de Es samen! Na een lange periode van overleg, voorbereiding en plannen werd in de loop van 2015 duidelijk dat het tot een fusie van beide scholen zou komen. In samenspraak met beide teams, Medezeggenschapsraden, Ouderraden en het college van bestuur van "Stichting Ieder Kind Telt" werd het samengaan bewerkstelligd: Van twee christelijke basisscholen in het dorp Hellendoorn naar één grote school met kwalitatief goed onderwijs, waar ieder kind telt en waar ieder kind veilig is.

Organisatie

Met ingang van dit schooljaar is deze fusie een feit. De Es is een christelijke basisschool, met (tijdelijk) twee locaties, meer dan 20 personeelsleden en 215 kinderen.

Op locatie de Es zijn de kinderen van de onderbouw gehuisvest. De leerlingen vang groep 5 tot en met 8 zitten op locatie de Blenke. Roel Roelofs is directeur van de Es en tevens locatieleider van de onderbouw. Robbert Flim is adjunct-directeur en locatieleider van de bovenbouw.

De huidige situatie, waarin er op twee locaties les gegeven wordt, is een tijdelijke. De verwachting is dat met ingang van schooljaar 2018-2019 de hele school gehuisvest zal zijn aan de Noord Esweg. Dit betekent tevens dat de Es grondig verbouwd zal worden om ook in de toekomst kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden.

Tijdpad

Augustus 2015:
Blenke en Es fuseren tot één school met tijdelijk twee locaties.

Schooljaar 2015-2017:
In deze periode  worden, in samenspraak met Stichting Ieder Kind Telt, directie, teams, OR en MR, plannen gemaakt omtrent de verbouwing van locatie de Es.

Schooljaar 2017-2018:
Dit schooljaar zal gebruikt worden voor de renovatie / verbouw van locatie de Es. 

Schooljaar 2018-2019:
Ingebruikname van basisschool de Es aan de Noord Esweg.