terug naar Home

terug naar Onderwijs

Engels

 

De Es is een school voor vroeg vreemde talen onderwijs (VVTO). Vanaf groep 1 krijgen leerlingen naast de reguliere lessen ook een les aangeboden in het Engels. Kinderen ontwikkelen op jonge leeftijd taalgevoel, wat ook betekent dat daarmee het Nederlands en de reken-/wiskundeontwikkeling extra wordt gestimuleerd.

 De engelse lessen worden o.a. verzorgd door een "native speaker"!