terug naar Visie

Levensbeschouwing

In iedere klas op iedere school bevinden zich gemengde groepen van kinderen die vanuit verschillende tradities worden opgevoed. Zoals kinderen verschillen, zo verschillen scholen. Levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen wordt divers ingevuld. Het kind wordt op school door de leerkracht begeleid vanuit een bepaalde christelijke traditie.

De maatschappij verandert en het onderwijs verandert mee. Kinderen moeten handvatten krijgen voor de 21ste eeuw. De leerling-populatie op bijzondere scholen is veel pluriformer dan vroeger, waardoor levensbeschouwelijke vragen en uitingen veel meer divers en anders zijn. Er zijn wel methoden beschikbaar, maar die schieten, voor een goede begeleiding door de dag/week heen, tekort. Daarnaast zijn de levensvragen ook verbonden aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerkracht.

Enkel een methode is vaak niet toereikend om vorm en inhoud te geven aan levensbeschouwelijk onderwijs dat past bij de diversiteit van leerlingen in de klas én aansluit bij de individuele opvattingen van de leerkracht. Via de professionele leergemeenschap  Ruimte voor levenbeschouwelijke Vorming ( PLG-Rulevo) probeert onze basisschool een vorm voor indentiteit en zingeving te vinden waarin zowel leerling als leerkracht zich vinden en verder ontwikklen. Ook Pabo-studenten die  op onze school hun praktijkopdrachten uitvoeren kunnen hier aan deelnemen.