Organisatie

Geschiedenis Fusie Blenke en Es:

Na een lange periode van overleg, voorbereiding en plannen werd in de loop van 2015 duidelijk dat het tot een fusie van beide scholen zou komen. In samenspraak met beide teams, medezeggenschapsraden, ouderraden en het college van bestuur van "Stichting Ieder Kind Telt" werd het samengaan bewerkstelligd: Van twee christelijke basisscholen in het dorp Hellendoorn naar één grote school met kwalitatief goed onderwijs, waar ieder kind telt en waar ieder kind veilig is.

Organisatie:

Met ingang van schooljaar 2015-2016 is deze fusie een feit. De Es is een christelijke basisschool die met ingang van dat schooljaar begon met tijdelijk twee locaties, meer dan 20 personeelsleden en 215 kinderen. Op locatie de Es werden de kinderen van de onderbouw gehuisvest. De leerlingen van groep 5 tot en met 8 zaten op locatie de Blenke.

Dit schooljaar zijn we op locatie de Blenke aan de Leerlooierstraat voor het eerst gehuisvest onder één dak. Locatie de Es wordt gedurende dit schooljaar verbouwd, zodat we met ingang van schooljaar 2018-2019 onze intrek kunnen nemen in een geheel gemoderniseerd gebouw die klaar is voor het onderwijs van de toekomst.