Groene Hart

Locatie de Es aan de Noord Esweg heeft een schitterend schoolplein. Een plein dat volop kansen en mogelijkheden biedt om kinderen te laten spelen, leren, ontdekken en beleven. Hiervoor hebben we bij de provincie Overijssel een aanvraag gedaan voor het realiseren van een groen schooltuin. Een plein dat uitnodigt om te spelen en te leren.

Daarnaast moet er ook gekeken worden naar de verkeersstromen in de wijk. Iets wat we graag in goed overleg met de buurt moeten en willen regelen.  

Ook heeft de gemeente Hellendoorn het gebied rondom de Es aangemerkt als omgeving dat aangepakt moet worden op het vlak van waterbeheersing.

Naar aanleiding van bovenstaande gegevens is er een werkgroep samengesteld, bestaande uit school, buurtbewoners, gemeente Hellendoorn, provincie Overijssel, kinderopvang en politie. Met elkaar zijn we op de volgende vlakken bezig om plannen te maken voor het ‘Groene Hart’ (het gebied rondom school):

- het groenste schoolplein

- de veilige omgeving (verkeersstromen/parkeren etc.)

- klimaatbeheersing (waterbeheer en wat daarmee te maken heeft)

- sportief bewegen als noabers (parcours Daily Mile voor leerlingen en buurtbewoners)

Op vrijdag 20 juli is er een start gemaakt met het Groene Schoolplein.  In september en oktober zal het park worden aangelegd. Rondom de herfstvakantie moet alles dan afgerond zijn en gaan we de officiële opening van school en park vieren.