Tijdpad

Augustus 2015:

Blenke en Es fuseren tot één school met tijdelijk twee locaties.

Schooljaar 2015-2016:

In deze periode worden, in samenspraak met Stichting Ieder Kind Telt, directie, teams, OR en MR, plannen gemaakt omtrent de verbouwing van locatie de Es.

Schooljaar 2017-2018:

Dit schooljaar zal gebruikt worden voor de renovatie / verbouw van locatie de Es. Alle kinderen zullen dat schooljaar gehuisvest zijn op locatie de Blenke aan de Leerlooierstraat.

Schooljaar 2018-2019:

Ingebruikname van basisschool de Es aan de Noord Esweg.