Verbouwing

Inmiddels is locatie De Es volledig verbouwd en is de school op 6 juli j.l. in gebruik genomen. We beschikken nu over een gemoderniseerd gebouw waarin naast de basisschool ook de peuterspeelzaal (Organisatie SPGH) is  gehuisvest. De kinderopvang (Columbus Junior) wordt binnekort ook  gehuisvest in De Es.  Daarnaast zijn we momenteel met ‘onze’ buren en diverse instanties als gemeente en provincie in gesprek om ook de schoolomgeving grondig aan te pakken. Meer hierover vindt u onder het kopje ‘groene hart’.

De Es wordt niet uitgebreid, maar grondig intern verbouwd. Aan deze verbouwing liggen de volgend eisen ten grondslag:

- 9 lokalen

- Ruimte

- Licht

- Flexibiliteit – units verbonden aan elkaar

- Leerpleinen

- Keukenplein

- Integraal Kind Centrum PSZ/KOV

- Onderhoudsarm

- Technische kwaliteit (licht/lucht)

 

Voor een impressie  kijkt u op de pagina Foto's Verbouwing.