Verbouwing

Als locatie de Es straks klaar is, beschikken we over een gemoderniseerd gebouw waarin naast de basisschool ook de peuterspeelzaal (Organisatie SPGH) en de kinderopvang (Columbus Junior) gehuisvest zijn. Daarnaast zijn we momenteel met ‘onze’ buren en diverse instanties als gemeente en provincie in gesprek om ook de schoolomgeving grondig aan te pakken. Meer hierover vindt u onder het kopje ‘groene hart’.

Locatie de Es wordt niet uitgebreid, maar grondig intern verbouwd. Aan deze verbouwing liggen de volgend eisen ten grondslag:

- 9 lokalen

- Ruimte

- Licht

- Flexibiliteit – units verbonden aan elkaar

- Leerpleinen

- Keukenplein

- Integraal Kind Centrum PSZ/KOV

- Onderhoudsarm

- Technische kwaliteit (licht/lucht)