Wie zijn wij!

De kwaliteit van ons onderwijs  staat of valt met meer dan alleen de meester of juf voor de klas. Daarom zijn we als team van De Es trots op:

 • 8 jaargroepen, dus GEEN combinatie groepen
 • gemiddeld aantal leerlingen per groep: 25
 • vernieuwd schoolgebouw in schooljaar 2018-2019
 • bovengemiddelde resultaten
 • kleine kleutergroepen voor een goede start
 • onderzoek en training van leerkrachten in samenwerking met  twee universiteiten
 • modern onderwijs met inzet van technologie
 • tweetaling onderwijs: Engels als tweede taal
 • open christelijke basisischool waar kinderen geleerd wordt respectvol om te gaan met elkaar
 • plusgroepen: extra uitdaging voor meerbegaafde kinderen
 • passend onderwijs voor kinderen die meer zorg nodig hebben
 • gouden handen project voor praktijkgerichte leerlingen
 • extra aandacht voor kinderen met onderwijsbehoefte op sociaal emotioneel terrein
 • een verbeeldende school vooral door leren te doen
 • een echte bibliotheek in school om het leesonderwijs te stimuleren
 • onderwijs middels digitale schoolborden
 • Ipods, Ipads voor de onderbouw
 • Chrome Books voor de bovenbouw, één device per twee kinderen